Notificari Legale

Aspecte legale

Aceptarea acestor termeni

Accesul Dvs. şi utilizarea acestui website www.total.com.ro se supun acestor Termeni şi Condiţii. Nu veţi folosi acest website în scopuri ilegale sau interzise prin Termenii şi Condiţiile care sunt prezentate mai jos. Prin utilizarea website-ului acceptaţi termenii, condiţiile şi disclaimer-ele din această pagină. Dacă nu acceptaţi Termenii şi Condiţiile atunci trebuie să încetaţi utilizarea website-ului imediat.

Recomandări.

Conţinutul acestui website nu poate fi considerat ca recomandare şi nu ar trebui luat în considerare pentru luarea de decizii.

Toate informaţiile si recomandările, precum și toate link-urile către terţi disponibile pe acest server Web sunt oferite, în mare măsură, cu bună-credință .

Cu toate că aceste informații sunt considerate corecte la data vizualizării, Total sau afiliatele sale nu prezintă garanţii cu privire la caracterul complet sau exact al acestora.

Trebuie să vă asumaţi în întregime riscul în cazul în care vă bazaţi pe aceste informații. Aceste informații vă sunt furnizate, cu condiția ca Dvs.  sau oricare altă persoană care primește aceste informații, să faca propriile cercetări înainte de orice utilizare a acestor informații.

În nici un caz, Total şi afiliatele sale nu îşi asumă responsabilitatea pentru daune de orice natură care rezultă din utilizarea sau încrederea bazată pe aceste informații sau orice produs care face referinţă la aceste informații.

Această informație nu trebuie să fie interpretată ca o recomandare de a utiliza orice informație, produs, proces, echipament sau formulare care intră în conflict cu orice brevet, drept de autor, sau marca, iar Total şi afiliatele sale nu fac nici o declarație sau garanție, expresă sau implicită, că orice utilizare a acestor informații nu vor încălca orice brevet, drept de autor sau marcă înregistrată.

Total şi afiliatele sale resping categoric orice interpretare care tinde să asimileze conținutul site-urilor web cu o ofertă de cumpărare sau incitarea de cumpărare de acțiuni sau a altor titluri de valoare, listate sau nelistate, a Total, sau a oricărei afiliate sau companie afiliată indirect.

Website-ul este distribuit pe baza “aşa cum este”.

Nicio reprezentare explicită sau implicită,  promovare sau recomandare pentru o anumită aplicaţie,  recomandare pentru  utilizare sau folosinţă de orice altă natură care sunt realizate cu privire la aceaste produse şi informări sau la orice produs menționat, nu reprezintă o garanţie implicită sau expresă.

În limita impusă de lege, Total Romania nu va fi trasă la răspundere pentru pierderi indirecte sau rezultate sau pentru pierderi de orice fel (incluzând dar nelimitându-se la pierderi de afaceri, de oportunităţi, de date, de profituri), ce rezultă din sau în legătură cu folosirea website-ului.

Total Romania nu oferă nicio garanţie că funcţionarea website-ului va fi fără întrerupere sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că website-ul sau serverul care îl face disponibil sunt lipsite de viruşi sau orice alte elemente ce poate fi dăunătoare sau distructive.

Nimic din aceşti Termeni şi Condiţii nu poate fi interpretat ca excluzând sau limitând răspunderea Total Romania pentru moartea sau accidentarea personală ca rezultat al neglijenţei Total Romania sau a angajaţilor sau a agenţilor săi.

Nicio alta companie nu va face sub nici o formă în numele Total, sau  a oricarei afiliate sau companie afiliată indirect, actualizarea sau corectarea informațiilor distribuite pe Internet sau pe servere Web.

De asemenea, Total, sau oricare afiliata își rezervă dreptul de a distribui sau de a corecta conținutul site-urilor în orice moment, fără notificare.

Companiile membre ale grupului Total au entitate juridică proprie și personalitate juridică independentă, dar pe acest site termeni ca Total, grupul sau noi / ai nostri, sunt uneori folosiţi pentru a desemna toate companiile din Grupul Total sau când nu este nevoie de identifica o anumită companie a grupului.

Proprietate Intelectuală

Copyright

Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale din acest website şi din materialele din acesta sau accesibile prin intermediul său, aparţin Total Romania sau licenţelor sale. Website-ul, materialele de pe website sau cele accesibile prin acesta şi Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale inerente nu pot fi copiate, distribuite, publicate, licenţiate, folosite sau reproduse în niciun fel (în afară de măsura strict necesară pentru şi cu scopul legat de accesarea şi utilizarea acestui website).

Total Romania şi logo-ul Total Romania sunt mărci înregistrate ce aparţin Total Romania şi nu pot fi utilizate, copiate sau reproduse în niciun fel fără acordul scris al “Total Romania”.

Pentru aceste scopuri “Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale” se înţeleg următoarele (oriunde şi oricând apar şi pentru întregul termen al acestora): orice drept, marcă înregistrată, nume înregistrat, nume de serviciu, design, drept asupra design-ului, copyright, drept asupra bazelor de date, drepturi morale, know how, secrete de muncă şi alte informaţii confidenţiale, drepturi de natura oricăror dintre aceste elemente în orice ţară, drepturi de natura competiţiei neloiale şi drepturi de a da în judecată pentru transmitere sau alte drepturi similare intelectuale şi comerciale (caz în care sunt sau nu înregistrate sau înregistrabile) şi înregistrările şi aplicaţiile de înregistrare pentru oricare dintre ele.

Nume protejate

Toate numele, logo-urile, și Marcile inregistrate  TM ale produselor companiei menţionate în acest site aparțin grupului Total. Acestea nu pot fi utilizate fără acordul prealabil scris al grupului Total.

Informații cu caracter personal.

Orice date cu caracter personal care sunt primite prin intermediul acestui site, sunt destinate exclusiv Departamentului de Comunicare, astfel încât să puteți beneficia de serviciile oferite de către acesta. Informațiile cu caracter personal nu vor fi comunicate părților terțe şi nu vor fi folosite în scopuri neautorizate.

În conformitate cu articolul 34 al Actului fracez pentru libertatea la Informaţie din 06 ianuarie 1978, aveţi dreptul de a accesa, modifica, corecta sau șterge orice informaţie personală pe care o vom colectata. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să contactați:

TOTAL LUBRIFIANTS

Comunicare Externa - Case 40

562, avenue du Parc de l'Ile

92029 Nanterre Cedex

Franța

Angajamentul utilizatorului.

Fiecare vizitator al site-ului Total al sau site-urilor de filiale ale afiliatelor sale, care furnizează informații către Total, cedează către Total drepturile de transfer complet de informații şi autorizează utilizarea acestora așa cum consideră de cuviință. Informațiile furnizate de vizitatori vor fi considerate ca neconfidențiale și trebuie să fie exacte, legale și non-negative. Se  consideră că vizitatorii au luat act de avertizarea de mai sus și că vor ţine cont de fiecare dintre aceste recomandări.

Linkuri către website-urile terţilor.

Website-ul poate include linkuri către website-urile terţilor, care sunt controlate şi conduse de alţii. Orice link spre un alt website nu este o recomandare a acelui website, iar Dvs. luaţi la cunoştinţă acest fapt şi sunteţi conştienţi de faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru conţinutul sau pentru disponibilitatea acestor website-uri.

Factori de avertisment care afectează rezultatele pe termen lung.

Documentele de pe acest site conţin declaraţii anticipative referitoare la situația financiară, rezultatele operațiunilor, afacerile, strategia și planurile de viitor ale grupului Total. În particular, folosirea termenilor "previziune", "anticipare", a altor expresii similare, precum și a declarațiilor cu privire la atingerea ţelurilor companiei şi a obiectivelor de management, preconizări ori date de producție specifice, sau evoluția rezultatelor operaţionale ori marje sunt orientate în perspectivă.

Astfel de afirmaţii se bazează pe o serie de ipoteze care ar putea fi în cele din urmă inexacte, fiind supuse unori factori de risc, inclusiv fluctuații de curs valutar, variaţii ale prețulului produselor petroliere, perioadă de depozitare, reduceri de costuri care să funcționeze fără a afecta în mod nejustificat operațiunile de creștere a eficienței de afaceri, modificări ale reglementărilor Mediului și condiții economice și comerciale generale. Raportul nostru anual privind Forma 20-F conține mai multe detalii privind ipoteze şi alte asemenea riscuri.

Grupul nu îşi asumă nicio obligație de a publica sau transmite orice modificare, fie ca urmare a unor informaţii noi, evenimente viitoare sau alte înțelegeri. Mai multe informaţii despre factorii care ar putea afecta rezultatele financiare ale companiei sunt prevăzute în documentele depuse la Comisia de Operațiuni de Bursă și Comisia de Siguranta şi Schimb din SUA.

Anumite date financiare din acest site au fost pregătite comparând istoricul rezultatelor publicate de Total Fina și Elf Aquitaine. Acestea includ date financiare neauditate, ajustate prin aplicarea principiilor contabile franceze şi istoricul situaţiei financiare a Elf Aquitaine.

În SUA principiile contabilitate, proforma, datele financiare sunt în mod substanțial diferite, în mare parte datorita fuziunii dintre Total Fina și Elf Aquitaine, şi Total și Petrofina care cere să fie tratată ca o achiziție, mai degrabă decât ca o punere în comun de interese.

Credite foto 

© arsdigital - Fotolia.com

© vanias - Fotolia.com

© sunt - Fotolia.com

© Ildogesto - Fotolia.com

© Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

 

Find us worldwide   Contact
X

Prin continuarea vizitei pe acest site, acceptati folosirea de cookie-uri sau a altor marcatori pentru statistici vizitelor pentru a optimiza funcționalitatea site-ului. Pentru mai multe informatii despre Cookie-uri. și despre setările pentru marcatori.Modificați setările cookie-ului